Trường Mẫu giáo Tân Tập

Công đoàn viên (CĐV) trường Mẫu Giáo Tân Tập tham gia giải chạy bộ “BƯỚC CHÂN NGƯỜI LAO ĐỘNG- KHOẺ ĐỂ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT”

Tác giả: Trương Thị Kim Tuyến Nguồn: Trường Mẫu Giáo Tân Tập