Trường Mẫu giáo Tân Tập

Trẻ tham gia Hội thi liên hoan tiếng hát tuổi mầm non ngành Giáo dục Cần Giuộc năm học 2023-2024

https://drive.google.com/file/d/1WgLPR8NGjF_gWpEhHJ-C_bXckalBjCFG/view?usp=drive_link