Trường Mẫu giáo Tân Tập

Tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên làm hồ sơ cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử, tài khoản định danh điện

Triển khai và chỉ đạo toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong đơn vị thực hiện hoàn thành 100% làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip và đăng ký, kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VnelD để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan trên cổng dịch vụ công trực tuyến; đồng thời vận động, tuyên truyền đến gia đình, người thân và bạn bè về các tiện ích của thẻ căn cước công dân gắn chip, định danh điện tử trên nền tảng ứng dụng VnelD và chủ động sắp xếp thời gian hợp lý sớm thực hiện việc đăng ký làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử.
- Một số nội dung cần lưu ý khi tuyên truyền+ Đối với tài khoản định danh Mức 1: cá nhân tự thực hiện việc đăng ký kích hoạt thông qua ứng dụng VnelD di động.
+ Đối với tài khoản định danh Mức 2: cá nhân phải đến cơ quan công an xã hoặc công an huyện nơi gần nhất để thực hiện việc đăng ký (không phụ thuộc vào nơi đăng ký thường trú).
+ Khi kích hoạt thành công và đăng nhập sử dụng ứng dụng VnelD mới được tính là cấp tài khoản định danh điện tử thành công.