Trường Mẫu giáo Tân Tập

Tuyêntruyền và báo cáo công táctriển khai Nềntảng công dân số“Long An số"

- Thông qua Nền tảng công dân số “Long An Số”, người dân, doanh nghiệp có thể gửi phản ánh, kiến nghị để các cơ quan chính quyền tiếp nhận, xử lý, phản hồi kịp thời. Nền tảng công dân số “Long An Số” cho phép người dân chụp ảnh, ghi âm, định vị, quay video và nêu rõ nội dung cần phản ánh, kiến nghị. Tất cả nội dung phản ánh, kiến nghị của người dân sẽ được cơ quan nhà nước tiếp nhận, xử lý; đồng thời người dân theo dõi được kết quả xử lý và đánh giá mức độ hài lòng về kết quả xử lý của các cơ quan chính quyền. Kết quả xử lý sẽ được đăng tải công khai trên Cổng thông tin 1022 (https://1022.longan.gov.vn) và “Long An Số”.
- Ngoài ra, Nền tảng công dân số “Long An Số” còn cho phép người dân tra cứu tình trạng xử lý Hồ sơ thủ tục hành chính; tra cứu Hồ sơ sức khỏe điện tử, tra cứu Bảo hiểm y tế, tra cứu thuốc; cung cấp các dịch vụ thiết yếu như: điện, nước, viễn thông, giáo dục, y tế, du lịch…- Banner tuyên truyền, tờ gấp hướng dẫn cài đặt, phướn tuyên truyền, kịch bản tuyên truyền Nền tảng công dân số “Long An số” được đăng tải tại Chuyên trang Chuyển đổi số tỉnh Long An, địa chỉ: https://chuyendoiso.longan.gov.vn/public/tailieu/tailieutuyentruyenxhs?act=chi-tiet&id=1AEJ - Video giới thiệu Nền tảng công dân số “Long An Số” được đăng tải tại Chuyên trang Chuyển đổi số tỉnh Long An, địa chỉ:
https://chuyendoiso.longan.gov.vn/public/tailieu/tailieutuyentruyenxhs?act=chi-tiet&id=lO7d